Objavljeno:

Analiza proračuna za informatizacijo slovenske javne uprave za leto 2010

Decembra 2009 smo na tem spletnem mestu objavili krajšo analizo stroškov za informacijsko tehnologijo v slovenskem proračunu. Tokrat pa smo v sodelovanju s portalom Slo-Tech.com pripravili še eno analizo oziroma grafični prikaz predvidenih stroškov za leto 2010. Surove podatke smo dobili v dokumentu Načrt informatizacije za leto 2010 (kopija dokumenta na Slo-Tech.com), ki je bil objavljen na spletnih straneh e-uprave.

Celoten proračun znaša okrog 139 milijonov EUR, Jure Čuhalev pa je na podlagi podatkov pripravil tudi zanimiv grafični pregled načrtovanih stroškov. Gre za tim. drevesni zemljevid (ang. treemap), grafično predstavitev drevesno organiziranih podatkov, ki so med seboj v hierarhičnem razmerju.

Grafični prikaz predvidenih stroškov v proračunu za informatizacijo javne uprave za leto 2010.

Grafični prikaz predvidenih stroškov v proračunu za informatizacijo javne uprave za leto 2010.

Iz prikazanega drevesnega zemljevida je mogoče hitro vizualno razbrati kakšen je finančni razrez stroškov po posameznih ustanovah in kakšni so deleži postavk znotraj posamezne ustanove. Odtenki različnih barv prikazujejo različne vrste stroškov (stroški za programsko opremo, stroški za strojno opremo, itd.). Podatki sicer niso natančno obdelani in so zato v prikazu mogoče napake, kljub temu pa predstavljena analiza omogoča zanimiv in hiter pregled stroškov za informatizacijo v slovenski javni upravi.

Grafični prikaz načrtovanih stroškov za informatizacijo javne uprave za leto 2010 si je mogoče ogledati na posebni spletni podstrani portala Slo-Tech.

Kategorije: Informacijska tehnologija
Ključne besede: državna uprava, proračun, stroški