Objavljeno:

Pravni temelj za gostovanje Supervizorja na strežnikih MJU

Ko se je pred meseci pričela saga z nedelovanjem in ponovnim delovanjem Supervizorja, so nekateri posamezniki v javnosti kot problematično poudarjali dejstvo, da je Supervizor deloval na zasebnem strežniku. Ob tem se je kar nekako na stran postavilo dejstvo, da smo tedanji uslužbenci KPK imeli oddaljeni dostop do strežnika (preko SSH) in tudi fizični dostop do strežniške sobe.

No, Supervizor se je sedaj prestavil na javne strežnike Ministrstva za javno upravo in zadeve naj bi bile sedaj bistveno bolj pregledne in urejene kot prej. Pa so res?

Da bi to preverili, smo Ministrstvu za javno upravo 18. oktobra 2015 poslali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer smo zahtevali kopijo pogodbe med KPK in MJU glede gostovanja aplikacije na javnih strežnikih MJU.

Danes smo od MJU prejeli zanimiv odgovor. Pravzaprav odločbo št. 090-121/2015/5, s katero nam je MJU dostop do zahtevane informacije zavrnila.

Zanimiv pa je zlasti razlog zavrnitve. Dokument, pogodba med KPK in MJU glede gostovanja aplikacije Supervizor, namreč ne obstaja.

Glede na navedeno organ prosilcu zahtevane informacije ne more posredovati, ker v tem trenutku ne obstaja. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja pa prosilcu pojasnjuje, da je Ministrstvo za javno upravo v začetku meseca oktobra poslalo na Komisijo za preprečevanje korupcije osnutek dogovora, [na katerega pa se KPK] doslej še ni odzvala, tako da postopek usklajevanja še vedno poteka.

Če torej povzamemo – KPK je konec julija 2015 Supervizor preselila na javne strežnike MJU. Vendar pa kljub temu KPK do današnjega dne z MJU ni sklenila ustreznega dogovora o gostovanju. Še več – čeprav je sklenitev ustreznega dogovora odgovornost KPK in ne MJU, je ministrstvo v začetku oktobra samo pripravilo osnutek dogovora in ga poslalo KPK. Komisija pa se na ta osnutek do današnjega dne ni niti odzvala.

Takšno zavlačevanje bi razumeli, če bi se KPK utapljala v delu. A statistični podatki kažejo prej nasprotno. Iz letnega poročila KPK za leto 2014 je jasno razvidno (strani 16 in 17), da je število prejetih in rešenih prijav, število sprejetih zaključnih dokumentov suma korupcije ter število uvedenih prekrškov v letu 2014 upadlo. Dvomimo, da je v letu 2015 kaj bistveno drugače. Hkrati se KPK prav otročje ukvarja sama s seboj, v nekaterih primerih celo na prav absurdne načine. In ob vsem tem pač zmanjkuje časa za sklenitev pogodbe o gostovanju aplikacije Supervizor na strežnikih MJU ter ureditev prenosa avtorskih pravic. Ravno zaradi slednjega je delo KPK pod drobnogled vzel Tržni inšpektorat, ki je za portal Podčrto.si potrdil, da so prejeli prijavo »v zvezi z domnevno kršitvijo materialnih avtorskih pravic pri spremembi aplikacije Supervizor s strani KPK.«

Res, nekdo počasi postaja zrel za odstop…

Kategorije: Odprti podatki, Splošno
Ključne besede: KPK, MJU, Supervizor