Objavljeno:

Ministrstvo za obrambo kupuje IMSI lovilec

Če v iskalnik Google vpišemo iskalni niz “IMSI filetype:xls site:vlada.si“, bo iskalnik Google poiskal vse dokumente vrste XLS (Excel datoteke), ki se nahajajo na domeni vlada.si (pa tudi na njenih poddomenah) ter vsebujejo besedo “IMSI”.

Iskalnik nam v tem primeru vrne zanimiv dokument, ki je bil nazadnje spremenjen 1. 8. 2016 ob 8:15 in sicer s strani osebe, ki je na ministrstvu za javno upravo zaposlena kot sekretarka.

Dokument Prem.2017prip.xls

Dokument Prem.2017prip.xls

Gre za Excelovo preglednico z dvema zavihkoma, zanimiv pa je zavihek “Načrt pridobivanja premičnega premoženja“.

V vrstici 350 namreč preberemo, da ministrstvo za obrambo za 60.000 EUR načrtuje nakup naprave “Mini IMSI catcher za preverjanje prisotnosti posameznih GSM“.

Minintrstvo za obrambo načrtuje nakup lovilca IMSI številk.

Minintrstvo za obrambo načrtuje nakup lovilca IMSI številk.

Iz URL naslova lahko uganemo, da gre za dokument, ki je del vladnih gradiv. Če na spletni strani vlade v iskalnik vpišemo ime datoteke (“Prem.2017prip.xls“), ugotovimo, da je datoteka del predloga odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (šifra dokumenta: 00714-19/2016/3, EVA: 2016-3130-0032).

Očitno torej ministrstvo za obrambo oziroma najbolj verjetno kar njegova obveščevalno varnostna služba OVS v letu 2017 načrtuje nakup lovilca IMSI številk.

Mimogrede, enak znesek, torej 60.000 EUR namerava porabiti tudi SOVA, pri čemer vrsto premičnega premoženja opisuje zgolj kot “Drugo premično premoženje”. Za kaj točno gre seveda lahko le ugibamo.

Naj še dodamo, da ima dva lovilca IMSI številk tudi slovenska policija, vendar pa za njuno uporabo še vedno nima pravne podlage (predvidoma naj bi jo pridobila šele naslednje leto).

Glede na dolgo zgodovino policijskega zavajanja javnosti in odvetnikov glede obstoja in uporabe IMSI lovilca lahko sklepamo, da je nadzor nad uporabo tovrstnih naprav s strani policije precej pomanjkljiv. Zato se lahko utemeljeno vprašamo kakšen je šele nadzor nad IMSI lovilci v lasti SOVE in ministrstva za obrambo.

A to verjetno ni tako pomembno. Pomembno je, da je bila opravljena ocena finančnih posledic.

 

DODATEK: po naši objavi so ministrstva za obrambo na vprašanje novinarke Žurnala24 sporočili, da so se premislili in da IMSI lovilca ne bodo kupili

Kategorije: Informacijska tehnologija, Zasebnost
Ključne besede: GSM, IMSI številke, IMSI lovilec, IMSI Catcher