Objavljeno:

Tudi v ZDA je za preiskavo mobilnega telefona potrebna sodna odredba

Ustavno sodišče RS je leta 2008 odločalo o pritožbi posameznika, ki je bil pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici obsojen za kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili. Pritožniku je policija v kazenskem postopku zasegla mobilni telefon s SIM kartico ter ga nato, vključno s SIM kartico tudi pregledala. Po pritožnikovem mnenju pa naj bi bilo to preiskovanje nezakonito, saj policija ni pridobila še (dodatne) odredbe za nadzor nadzor telekomunikacij. Oktobra 2008 je Ustavno sodišče v razsodbi Up-106/05 presodilo, da poseg v svobodo komuniciranja ni dovoljen brez predhodnega dovoljenja sodišča ter da so prometni podatki sestavni del vsebine komunikacije, torej tudi del komunikacijske zasebnosti.

Te dni pa podobna odločitev prihaja tudi iz ZDA, kjer je Vrhovno sodišče zvezne države Ohio v primeru State of Ohio v. Antwuan Smith (State v. Smith, Slip Opinion No. 2009-Ohio-6426) presodilo, da policija potrebuje sodno odredbo, če želi zakonito preiskati mobilni telefon osumljenca.

Primer se je začel 21. januarja 2007, ko so zaradi zaužitja prekomerne količine droge v bolnišnico sprejeli pacientko Wendy Thomas Northern. Med pogovorom s policijo je Northernova poklicala osebo, ki ji je prodala drogo (Antwauna Smitha) in se dogovorila za prodajo droge v njegovem stanovanju, policija pa je pogovor posnela ter Smitha aretirala na njegovem domu. Med aretacijo so mu zasegli mobilni telefon, našli pa so tudi drogo. Mobilni telefon so preiskali in našli dokaze, da se je obtoženi res pogovarjal z Northernovo. Smithovega soglasja ali sodne odredbe za preiskavo policija ni imela.

Med sojenjem je sodišče dovolilo uporabo seznama klicev in telefonskih številk iz zaseženega telefona, ne pa tudi uporabe fotografij, ki jih je policija na telefonu našla med preiskavo. Obtoženi je bil obsojen na 12 let zaporne kazni in plačilo 10.000 USD, vendar se je pritožil in zahteval zavrženje dokazov, najdenih na njegovem mobilnem telefonu.

Vrhovno sodišče zvezne države Ohio je nato razsodilo, da je preiskava zaseženega mobilnega telefona brez odredbe oziroma soglasja obtoženega nezakonita. Pomembno vprašanje za presojo upravičenosti preiskave zaseženega mobilnega telefona je bilo, ali je mobilni telefon mogoče obravnavati kot tim. zaprto posodo (ang. closed container), ki jo policist sme odpreti in preiskati. Sodišče se je postavilo na stališče, da so sodobni mobilni telefoni naprave, ki hranijo številne osebne podatke (poleg seznama klicev še fotografije, videoposnetke, elektronsko pošto, finančne podatke, itd.), zato imamo posamezniki na njih visoko pričakovano zasebnost in jih ni mogoče obravnavati kot zaprto posodo (tim. closed container), ki jo policija zaseže in preišče v okviru preiskave.

Kljub temu sodišče dopušča možnost zakonitega pregleda mobilnega telefona brez odredbe, in sicer v dveh primerih: če je to nujno za varnost policistov ali v primeru suma, da bi osumljeni utegnil izbrisati podatke. Vendar pa je v drugem primeru sodišče zapisalo, da je v primeru suma, da bo osumljeni skušal uničiti (izbrisati) podatke na mobilnem telefonu, le-tega dovoljeno le zaseči in shraniti dokler sodišče ne izda odredbe za preiskavo, nikakor pa preiskave ni dovoljeno opraviti “preventivno”.

Kot rečeno podobna načela glede preiskovanja mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav veljajo tudi v Sloveniji, pri nas pa je podrobneje področje preiskav elektronskih naprav uredila novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J) o kateri smo že pisali.

O odločitvi Vrhovnega sodišča zvezne države Ohio poročajo tudi na spletni strani Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij, ki se med drugim ukvarja tudi s forenzičnimi pregledi mobilnih telefonov.

Kategorije: Človekove pravice, Digitalna forenzika
Ključne besede: preiskava mobilnega telefona